Publikacje

W latach 2008 – 2018 staraniem fundacji ukazały się publikacje:

 • Wdrażanie zintegrowanych systemów Informatycznych.
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej.
 • Programowanie w języku DELPHI dla inżynierów Produkcji.
 • Komputerowo wspomagane planowania przebiegów procesów produkcyjnych.
 • Komputerowo wspomagane zarządzanie wytwarzaniem.
 • Planowanie Produkcji jednostkowej i małoseryjnej w MŚP.
 • System płac – instrukcja użytkownika.
 • System kadr – instrukcja użytkowania.
 • System RCP – Instrukcja użytkownika.
 • Systemy Kadry – Płace Szybki Start
 • Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie beskidzkim.
 • Advanced Industrial Engineering. New Tendencies in production designing.