2019

I Miejsce – Dawid Juszczyk, Lech Buczkowski, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne  „BELMA” S.A. 
II Miejsce – Krzysztof Ruśnica, VERTEX S.A.
III Miejsce – Joanna Troszok, ELETROMETAL S.A.

2018

I Miejsce – Krzysztof Ruśnica VERTEX
II Miejsce – Aleksandra Gałczyńska – Lewandowska ANWIS Sp. z o.o.
III Miejsce – Bartosz Cieśla Befared SA

2017

I Miejsce – Agnieszka Karbowska-Wojtczak – ANWIS Sp. z o.o.
II Miejsce – Bartosz Cieśla – BEFARED SA 
III Miejsce – Paweł Kowalski – PROCYON Sp. z o.o.

2016

I Miejsce – Piotr Wągiel i Krzysztof Ruśnica – Vertex S.A,
II Miejsce – Ireneusz Stanek – Airon Investment SA,
III Miejsce – Aleksandra Gałczyńska – Lewandowska – Anvis Sp. z o.o.

2015

I Miejsce – Ryszarda Bedynka – SECO/WARWICK
II Miejsce – Jana Moniewskiego – INOFAMA SA

2014

I Miejsce – Ireneusz Stanek – AIRON Investment S.A.
II Miejsce – Jan Moniewski – INOFAMA S.A.
III Miejsce – Bogdan Gawełek – ELEKTROMETAL S.A.

2013

I Miejsce – Krzysztof Ruśnica – Vertex SA
II Miejsce – Waldemar Bryniak – ZM Bumar Łabędy S.A
III Miejsce – Arkadiusz Musiał – SECO/WARWICK EUROPE S.A.

2012

I Miejsce – Bogdan Gawełek – Elektrometal S.A. 
II Miejsce – Marcin Majewski – Europa Systems Spółka z o.o.
III Miejsce – Grzegorz Kaplita – Nicromet Spółka z o.o.

2011

I Miejsce – Rafał Tomasik – WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
II Miejsce – Iwona Marczewska – PMP Poland Sp. z o.o. 
III Miejsce – Jan Moniewski – INOFAMA SA