Fundacja Centrum Nowych Technologii

Bielsko-Biała

Kim jesteśmy?

Prowadzimy działalność wspierającą budowę społeczeństwa informacyjnego. Fundacja w swoich działaniach nakierowana jest na podejmowanie współpracy z sektorem gospodarczym, publicznym oraz ośrodkami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi.

1
Kursy
1
Uczestnicy
1
Publikacje
1
Prezentacje