Publikacje

2011-07-25 Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim
2011-07-25 Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce produkcyjnej
2011-07-25 Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych
2011-07-25 Programowanie języku DELPHI dla inżynierów Produkcji
2011-07-25 Komputerowe wspomaganie planowania przebiegów procesów produkcyjnych