Projekty

Projekty zrealizowane przez Fundację Centrum Nowych Technologii w latach 2006 – 2011

 1. 2006 rok. Organizacja przy współpracy pracowników naukowych Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej szkolenia pt.” Odpowiedzialność producenta za wyrób” dla pracowników przedsiębiorstwa Fabryki Śrub BISPOL S.A. w Bielsku-Białej,
 2. 2007 rok. Organizacja pierwszej edycji Konkursu Fundacji Centrum Nowych Technologii organizowanego dla studentów Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej na najlepszą pracę dyplomową z zakresu problematyki ICT,
 3. 2007 rok. Organizacja praktyk zawodowych dla studentów Akademii Techniczno Humanistycznej w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. W projekcie udział wzięło ok. 50 osób,
 4. 2007 rok. Realizacja zlecenia w zakresie analizy systemów informatycznych oraz wykonania opracowania i weryfikacji dokumentacji oprogramowania RATUSZ, dla firmy REKORD Systemy Informatyczne. Projekt nr 1,
 5. 2007 rok. Podpisanie umowy o współpracy z Polskim Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum S.A. w Warszawie w zakresie podpisu elektronicznego,
 6. 2007 rok. Wykonanie opracowania dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej pt. „ Plan pozyskania projektów z zakresu badawczo – rozwojowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej SPO-WKP, Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju firm”,
 7. 2007 rok. Opracowanie koncepcji projektu „eGmina – publiczne usługi elektroniczne dla mieszkańców” dla potrzeb budowy strategii działania przez firmę REKORD Systemy Informatyczne w zakresie pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 w Priorytecie II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,
 8. 2007rok. Przeprowadzenie analizy systemów oraz opracowanie i weryfikacja dokumentacji oprogramowania RATUSZ i REKORD.ERP dla firmy REKORD Systemy Informatyczne z Bielska-Białej. Projekt nr 2,
 9. 2008 rok. Organizacja szkolenia przy współpracy pracowników naukowych Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej pt.” Oszczędność kosztów i poprawa efektywności działań dla pracowników przedsiębiorstwa Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. w Bielsku-Białej,
 10. 2008 rok. Ponowna organizacja praktyk zawodowych dla studentów Akademii Techniczno Humanistycznej w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. W projekcie związanym z prowadzeniem prac wdrożeniowych wzięło udział ok. 30 osób,
 11. 2008 rok. Druga edycja Konkursu Fundacji Centrum Nowych Technologii organizowanego dla studentów Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej na najlepszą pracę dyplomową z zakresu problematyki ICT,
 12. 2008 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w przedsiębiorstwach pt. „Komputerowo wspomagane planowania przebiegów procesów produkcyjnych”, autorstwa Janusza Mleczko,
 13. 2008 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w przedsiębiorstwach pt. „Komputerowo wspomagane zarządzanie wytwarzaniem”, autorstwa Janusza Mleczko,
 14. 2008 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w przedsiębiorstwach pt. „Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych”, autorstwa Grzegorza Guni,
 15. 2008 rok. Realizacja projektu analiza systemów informatycznych, wykonanie opracowania i weryfikacji dokumentacji oprogramowania RATUSZ, dla firmy REKORD Systemy Informatyczne z Bielska-Białej. Projekt nr 3,
 16. 2008 rok. Przeprowadzenie we współpracy z  Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej cyklu szkoleń w ramach programu CISCO Networking Academy,
 17. 2008 rok. Przeprowadzenie dla firmy REKORD Systemy Informatyczne analizy oprogramowania oraz weryfikacja dokumentacji oprogramowania RATUSZ i REKORD.ERP. Projekt nr 4,
 18. Opracowanie w 2008 roku wniosku o dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego dla Sportowej Spółki Akcyjnej REKORD w Bielsku-Białej w ramach programu „Blisko Boisko” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Grupę PZU i PZU Życie. Wniosek otrzymał dofinansowanie dla projektu 300 000,00 PLN,
 19. Styczeń 2009 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w organizacjach sektora publicznego pt. „Płace”, autorstwa Macieja Sysakiewicza,
 20. Styczeń-marzec 2009 rok. Przeprowadzenie we współpracy z  Akademią Techniczno - Humanistyczną w Bielsku-Białej cyklu szkoleń w ramach programu CISCO Networking Academy,
 21. Czerwiec 2009 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w organizacjach sektora publicznego pt. „System Kadry – instrukcja użytkowania”, autorstwa Macieja Sysakiewicza,
 22. Czerwiec 2009 rok. Wydanie publikacji książkowej dotyczącej tematyki zastosowań systemów informatycznych w organizacjach sektora publicznego pt. „System Płace – instrukcja użytkowania”, autorstwa Macieja Sysakiewicza, wydanie drugie,
 23. Realizacja w latach 2009 -2011 projektu pt: „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 997 133,02 PLN,
 24. Realizacja w latach 2010 – 2011 projektu pt: „Transgraniczna Polsko-Słowacka sieć innowacji i nowych technologii”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Wartość projektu: 243 085,98 PLN,