Konkursy
Stypendium Fundacji Nowych Technologii

Konkurs o Stypendium Fundacji Centrum Nowych Technologii – jest organizowany od 2007 roku. Poniżej zamieszczone są wyniki wyróżnionych prac w poszczególnych latach. Konkurs obejmuje publikacje, prace wdrożeniowe, dorobek organizacyjny, obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych.

Więcej…
 
eUrząd w Społeczeństwie Internetowym

Laureaci Konkursu „eUrząd w Społeczeństwie Informacyjnym” na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w administracji publicznej z wykorzystaniem pakietu RATUSZ® autorstwa firmy REKORD Systemy Informatyczne

 

Więcej…