Cele statutowe

Główne cele statutowe Fundacji Centrum Nowych Technologii

Fundacja Centrum Nowych Technologii, będąc organizacją należącą do sektora pozarządowego, prowadzi działalność statutową na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego, a swą aktywność koncentruje w obszarze współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym.

Główną rolą jaką pełni Fundacja jest koordynowanie, inicjowanie oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami, jednostkami naukowymi, a podmiotami prawa handlowego, które zajmują się problematyką ICT w zakresie projektowania, wytwarzaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologicznie zintegrowanych systemów informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej jak również wdrażaniem nowych technologii, metod i technik zarządzania związanych z poprawą produktywności i innowacyjności organizacji gospodarczych.

Fundacja w swoich działaniach nakierowana jest na podejmowanie współpracy z sektorem gospodarczym, publicznym oraz ośrodkami naukowo – badawczymi i edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających w obszarze Euroregionu Beskidy.