NTHills

Akademia Przedsiębiorczości klastra NT Hills - projekt zakończony
http://www.akademia.nthills.pl/Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl